Hvad kan Bugge & Partner?

Bugge & Partner ApS tilbyder sig indenfor alle maleropgaver uanset omfang og størrelse, og uanset om det er nyarbejder, vedligeholdelse eller renovering.

Vores kvalitetskoncept er baseret på ”KUNDEN I CENTRUM”.

DET BETYDER:

  • at der stilles krav til malingstype og malingens kvalitet.
  • at der rådgives og vejledes om farvevalg.
  • at der tilstandvurderes og rådgives om behandlingsform.
  • at der behandlingsbeskrives.
  • at der benyttes kvalitetsredskaber, der giver de bedste resultater.
  • at der løbende i processen følges op på udført arbejde.
  • at forslag til systematisk vedligeholdelse udarbejdes, hvis det ønskes.
  • at lovede tidsfrister overholdes.

Bugge & Partner ApS står, sagt i al beskedenhed, for kreativitet og høj kvalitet i udførelsen af al malerarbejde, til fornuftige og konkurrencedygtige priser, alt afstemt efter kundernes krav og forventninger.

For os og vores medarbejdere er De som kunde altid i centrum.

Med venlig hilsen

Direktør
Dan B. Jensen