Danske Malermestres Garantiordning

Bugge & Partner ApS er medlem af Danske Malermestres Garantiordning.

"Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres Garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til Deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen.

Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får De medhold i Deres klage, er vores medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse."

Hvis De ønsker yderligere oplysninger vedrørende garantiordningen kan dette indhentes på Danske malermestre´s hjemmeside www.danskemalermestre.dk

Har De yderligere spørgsmål er De naturligvis velkommen til at kontakte os.​

 

Med venlig hilsen

Bugge & Partner ApS
Dan B. Jensen